Menu
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Vystavením zboží a uvedením jeho cen na těchto webových stránkách provozovatel (prodávající) nečiní závaznou nabídku k uzavření smlouvy, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. Kupní smlouva bude uzavřena až okamžikem, kdy provozovatel (prodávající) kupujícímu oznámí, že jeho objednávku přijímá (potvrzuje).

Údaje, zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech, ceně, atp. uvedené na těchto stránkách nebo v dokumentech dostupných na těchto stránkách jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných. Objedná-li kupující zboží, u něhož je uvedený zjevně chybný údaj, nemá nárok na dodání zboží s vlastnostmi odpovídajícími těmto chybným údajům, např. za zjevně chybnou cenu, a prodávající má právo od smlouvy v tomto případě odstoupit.

nahoru